My Logo
You may also like
Lumpia Ayam Lumpia Udang Siomay Hisitkao
Pao Ayam

Pao Ayam (Steam), Pao yg berisikan ayam dengan bumbu Merah yg
rasanya unik.

Halaman Utama | Tentang Kami | Produk Kami | Tips © 2013 DimsumMelati All rights reserved. Powered By Zipp